PROGRAM

Formiddag: Medicinsk Museion, Bredgade 62, København K.
Tidligere Kongelige Kirurgiske Akademi fra 1787.

10:45 – 11:45 Rundvisning Museion

11:55 – 12:00 Velkomst
Anne-Marie Worm (på bestyrelsens vegne), speciallæge, dr. med.

12:00 – 12:30 Medical Museion in the context of History and Culture
Ken Arnold, Professor and Creative Director

12:30 – 13:30 Get together / sandwich, øl, vand


Eftermiddag: Hotel Phoenix, Bredgade 37, København K

13:55 – 14:00 Velkomst
Ulrik Bak Kirk (på bestyrelsens vegne), cand. mag.

14:00 – 14:30 Optakten til dannelsen af Dansk Medicinsk-historisk Selskab i 1917
Sven Erik Hansen, tidl. overlæge

14:30 – 15:00 De syge lunger
Jørgen Vestbo, professor, dr. med.

15:00 – 15:30 Historien om diabetes i Danmark
Ole Knud Faber, tidl. overlæge, dr. med. & Jens Faber, professor, dr. med.

15:30 – 16:00 Pause m. kaffe og the

16:00 – 16:30 Sankt Hans Hospital: 1612-1808
Barbara Zalewski, cand. mag., ph.d.

16:30 – 17:00 Pas på – det smitter!
Lars Østergaard, professor, dr. med.

17:00 – 17:30 Et portræt af familielægen
Gert Almind, professor em., dr. med. og tidl. praktiserende læge

17:30 Drinks

18:00 Middag (Hotel Phoenix)