ÅRBOGEN

Udgives hvert år i samarbejde mellem Dansk Medicin-Historisk Selskab og Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland.
Som medlem i ét af selskaberne får man gratis udleveret/tilsendt bogen i slutningen af året.

I Årbogen finder du videnskabelige original- og oversigtsartikler om medicinhistoriske emner i vid forstand. Redaktionen lægger vægt på det formidlende i fremstillingen, herunder gode illustrationer.

Vil du skrive en artikel til Årbogen?
Har du et interessant medicinhistorisk emne, som du gerne vil fortælle om?
Du kan glæde andre med din viden og få et originalt bidrag til dit eget cv.

Kontakt gerne ansvarshavende redaktør Ole Sonne om muligheder, tidsfrister mv. på mail her: medicinhistorisk-aarbog@outlook.com
Læs her, hvordan manuskripter til årbogen skal udformes

Læs årbogen online
Klik blot på den ønskede årgang.

Årbogsredaktion (2021)

  • Ole Sonne, læge, universitetslektor emer., dr.med. (fysiologi), Aarhus (ansvarshavende)
  • Gerda Bonderup, universitetslektor emer., dr.phil. (historie), Aarhus
  • Claus Fenger, professor emer., dr.med. (patologisk anatomi), Odense
  • Bernard Jeune, læge, universitetslektor (epidemiologi), Odense
  • Anne Dorthe Suderbo, forskningskonsulent, cand.mag. (historie), København
  • Per Vestergaard, professor emer., dr.med. (psykiatri), Aarhus
  • Jesper From, læge (samfundsmedicin), København
  • Hans-Otto Loldrup, cand. mag. (farmacihistorie), forlægger, København