2006

Dansk Medicinhistorisk Årbog 2006

Dansk Medicinhistorisk Årbog udgives i et samarbejde mellem Dansk Medicinsk-historisk Selskab, Jydsk Medicinhistorisk Selskab og Medicinsk Historisk Selskab for Fyn.

Medlemmer af Dansk Medicinsk-historisk Selskab modtager bogen gratis.

Dansk Medicinhistorisk Årbog 2006 er redigeret af:
Albert Gjedde (ansvarshavende)
Christian Brahe Pedersen
Niels Kristoffer Jensen
Flemming Brandrup
Henrik R. Wulff
Henrik Permin

Dansk Medicinhistorisk Aarbog 2006

Årbogen 2006 indeholder følgende artikler:

Anders Frøland
Lægen Émile Littré, Hippokates franske udgiver og oversætter.

Elisabeth Schultz-Larsen og Henrik Permin
“Aldrig færdig – Altid på vej”. Professor, overkirurg Peter Kisby Møller’s (1847-1940) erindringer fra studierejser i 1876 til London og Paris og i 1890 til Berlin.

Nils Rosdahl og Anne Hardy
Skabelse af tillid til biologiske produkter:
Thorvald Madsen og international sundhed mellem de to verdenskrige.

Aja Høy-Nielsen
Vejen dertil. Om biografien: Emil Cold 1865-1953, læge i Esbjerg
– lægen og mennesket, tiden og stedet.

Martin Pelle Winther-Rasmussen
Note fra medicinhistoriens tusmørkeland: Skiftende grænser mellem discipliner.

Svend Norn, Poul R. Kruse og Edith Kruse
Træk af den subkutane injektions historie.

Henrik Permin og Sven Erik Hansen
Fra bade- og masageklinik til idrætsafdeling
– Reumatologisk afdeling på Bispebjerg Holspital 1913 til 2006.

Christian Brahe Pedersen og Frank Mirz
Da Cochlear Implant kom til Danmark og de døve blev hørende.

Albert Gjedde
PET i Århus: Et laboratoriums tilblivelse.