2007

Dansk Medicinhistorisk Årbog 2007

Dansk Medicinhistorisk Årbog udgives i et samarbejde mellem Dansk Medicinsk-historisk Selskab, Jydsk Medicinhistorisk Selskab og Medicinsk Historisk Selskab for Fyn.

Medlemmer af Dansk Medicinsk-historisk Selskab modtager bogen gratis.

Dansk Medicinhistorisk Årbog 2007 er redigeret af:
Niels Kristoffer Jensen, Odense (ansvarshavende)
Claus Fenger, Odense
Albert Gjedde, Århus
Frank Mirz, Holstebro
Anne Dorthe Suderbo, København
Gert Almind, København

Dansk Medicinhistorisk Aarbog 2007

Årbogen 2007 indeholder følgende artikler:

Jesper Vaczy Kragh
Sidste udvej? Træk af psykokirurgiens historie i Danmark.

Ib Søgaard
En kongelig øjenlæsion.

Kjartan Seyer-Hansen
Træk af åreladningens historie i Danmark.

Jeanne G. Christensen og Henrik Permin
Fnat og syfilis – aspekter af behandling af hud- og kønssygdomme
på Københavns Kommunehospital 1863-92.

Niels Kristoffer Jensen
Knud Faber og Parisermedicinen i 1800-tallet.

Jürgen Hansen og Verner Andersen
Apoteket i Broager. Den problemfyldte vej til oprettelsen af et apotek på Broagerland.

Poul R. Kruse, Edith Kruse, Svend Norn og Henrik Permin
Billeder fra Delfin Apoteket i København.