2008

Dansk Medicinhistorisk Årbog 2008

Dansk Medicinhistorisk Årbog udgives i et samarbejde mellem Dansk Medicinsk-historisk Selskab, Jydsk Medicinhistorisk Selskab og Syddansk Medicinskhistorisk Selskab.

Medlemmer af Dansk Medicinsk-historisk Selskab modtager bogen gratis.

Dansk Medicinhistorisk Årbog 2008 er redigeret af:
Nils Rosdahl, København (ansvarshavende)
Claus Fenger, Odense
Albert Gjedde, Århus
Niels Kristoffer Jensen, Odense
Frank Mirz, Holstebro
Anne Dorthe Suderbo, København

Aarbog2008

Læs årbogen her

Årbogen 2008 indeholder følgende artikler:

Annette Frölich
Terra Sigillata – et lægemiddel gennem årtusinder.

Svend Norn, Henrik Permin, Edith Kruse og Poul H. Kruse
Kviksølv – et centralt stof i medicinens og alkymiens historie.

Torsten Sørensen
Træk af ovariotomiens historie. Privathospitalet på Jelling Mark.

Bernard Jeune og Hans Christian Petersen
Buffon, 1700-tallets leder af ‘Jardin du Roi’ – det medicinske fakultets konkurrent i Paris.

Jean-Marie Robine, Hans Christian Petersen og Bernard Jeune
Buffon og arternes levealdre i historisk belysning.

Sven Erik Hansen
Oversigtsartikel. Udviklingen af binyrebarkens hormoner til lægemidler. Samspillet mellem klinik, akademisk forskning, lægemiddelindustri og offentlighedens forventninger.

Nils Rosdahl
En international lægekommissions medvirken til at afdække sandheden om likvideringen af polske officerer fundet i massegrave ved Katyn i foråret 1943; en dansk deltager, Helge Tramsen (1910-1979), og hans biografi.