2009

Dansk Medicinhistorisk Årbog 2009

Dansk Medicinhistorisk Årbog udgives i et samarbejde mellem Dansk Medicinsk-historisk Selskab, Jydsk Medicinhistorisk Selskab og Syddansk Medicinskhistorisk Selskab.

Medlemmer af Dansk Medicinsk-historisk Selskab modtager bogen gratis.

Dansk Medicinhistorisk Årbog redaktion består af:
Ole Sonne, Århus (ansvarshavende)
Gert Almind, København
Gerda Bonderup, Århus
Claus Fenger, Odense
Bernard Jeune, Odense
Anne Dorthe Suderbo, København
Per Vestergaard, Århus

Aarbog2009

Læs årbogen her

Årbogen 2009 indeholder følgende artikler:

Inge Mønster-Kjær
Thomas Bartholin, teologisk anatomi i 1600-tallet – religion og videnskab i dansk medicinhistorie

Henrik Permin og Peter Wagner
Baggrunden for opførelsen af Bispebjerg Hospital – et hospital med lys, luft og grønne omgivelser

Søren Voigt
Smilehuller. Om Rudolph Berghs studier af prostituerede kvinders genitale anatomi

Ditte Wonsyld
En uforudsigelig sygdom. Lægernes tiltag under og efter koleraepidemien i Købernhavn 1853

Svend Norn, Henrik Permin, Poul R. Kruse og Edith Kruse
Fra pilebark til acetylsalicylsyre

Sidsel Hald Rahlf
Brugen af hudtransplantation ved behandling af brandsår 1870-1960

Lars Ole Andersen
Aspekter af psyke-krop forholdet i medicinhistorisk perspektiv. Historieskrivninger, begrebshistorie og den påvirkelige krop

Annette Fröhlich og Karin Garde
Bergen 3. – 5. juni 2009. Indtryk fra og orientering om The XXII Nordic Congress on the History of Medicine.

Redaktion:
Nils Rosdahl, København (ansvarshavende)
Gerda Bonderup, Århus
Claus Fenger, Odense
Bernard Jeune, Odense
Ole Sonne, Århus
Anne Dorthe Suderbo, København
Per Vestergaard, Århus