2011

Dansk Medicinhistorisk Årbog 2011

Dansk Medicinhistorisk Årbog udgives i et samarbejde mellem Dansk Medicinsk-historisk Selskab og Medicinhistorisk Selskab for Jylland og Fyn.

Medlemmer af Dansk Medicinsk-historisk Selskab modtager bogen gratis.

Dansk Medicinhistorisk Årbog redaktion består af:
Ole Sonne, Århus (ansvarshavende)
Gert Almind, København
Gerda Bonderup, Århus
Claus Fenger, Odense
Søren Hess, Odense
Bernard Jeune, Odense
Anne Dorthe Suderbo, København
Per Vestergaard, Århus

Manuskriptvejledningen til årbogen kan hentes her.

Aarbog2011

Læs årbogen her

Årbogen 2011 indeholder følgende artikler:

Ole Sonne, Ole Kondrup og Niels Christian Assens
Povl Michael Assens (1912‑1992)

Anders Frøland
Om krigeriske piger, kvindelige mænd og infertilitet hos antikkens skythere.
Hippokrates som kulturetnograf.

Kristina Lenz
Neonatal Tetanus – en forklaring på slavernes manglende reproduktionsevne i Dansk Vestindien

Gerda Bonderup
Pastor Blichers besvær med vaccinationen i 1807

Sten Krarup
Krigskirurgi på Anholt – for 200 år siden

Svend Norn, Henrik Permin, Poul R. Kruse og Edith Kruse
Guld i medicinens tjeneste. Med træk af dansk indsats ved tuberkulose og reumatoid artrit.

Finn Jørgensen
Roosevelt og Hopkins. En paretisk præsident med en kronisk syg rådgiver i spidsen for USA under 2. verdenskrig

Magne Juhl
Fødselshjælp set i relation til familien Nissen i Hillerup på Ribeegnen og på Spøttrup i Salling fra omkring 1771 til 1835

Per Vestergaard
Psykofarmakologiens danske pionerer

Jan Jørgensen
Blodbanken i Århus i de første 50 år