2014

Dansk Medicinhistorisk Årbog 2014

Dansk Medicinhistorisk Årbog udgives i et samarbejde mellem Dansk Medicinsk-historisk Selskab og Stenoselskabet – Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland.

Medlemmer af Dansk Medicinsk-historisk Selskab modtager bogen gratis.


Dansk Medicinhistorisk Årbog redaktion består af:
Ole Sonne, Århus (ansvarshavende)
Gert Almind, Holbæk
Gerda Bonderup, Århus
Claus Fenger, Odense
Sven Erik Hansen, København
Søren Hess, Odense
Bernard Jeune, Odense
Anne Dorthe Suderbo, København
Per Vestergaard, Århus

Manuskriptvejledningen til årbogen

Dansk Medicinhistorisk Årbog 2014


Indholdet af 2014 udgaven:

Anders Frøland
Herodots fortælling om Demokédes’ eventyrlige lægeodyssé.

Hans Trier
Podagra på kejser Justinians tid. En følge af blyforgiftning?

Hans Adserballe
Montaigne, hans sygdom og lægerne.

Per Vestergaard
Harald Selmer – dansk psykiatris bygmester. En pioner fylder 200 år.

Jesper From
Nerveimpulsens opdagelse. Et kapitel i fysiologiens historie.

Svend Norn, Henrik Permin, Edith Kruse og Poul R. Kruse
Pionerer bag vitamin K, dikumarol og warfarin.

Sven Erik Hansen
En læsning af Michel Foucaults “Klinikkens fødsel”.