2015

Dansk Medicinhistorisk Årbog 2015

Dansk Medicinhistorisk Årbog udgives i et samarbejde mellem Dansk Medicinsk-historisk Selskab og Stenoselskabet – Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland.

Medlemmer af Dansk Medicinsk-historisk Selskab modtager bogen gratis.


Dansk Medicinhistorisk Årbog redaktion består af:
Ole Sonne, Århus (ansvarshavende)
Gert Almind, Holbæk
Gerda Bonderup, Århus
Claus Fenger, Odense
Sven Erik Hansen, København
Søren Hess, Odense
Bernard Jeune, Odense
Anne Dorthe Suderbo, København
Per Vestergaard, Århus

Manuskriptvejledningen til årbogen

Dansk Medicinhistorisk Årbog 2015


Indholdet af 2015-udgaven:

Svend Erik Hansen
“Det Litteraire og Naturforskende Selskab” .
Den unge Ole H. Mynster og den kemiske revolution omkring 1800.

Sven Erik Hansen 
Et tilfælde af gul feber i 1887.

Jesper From 
Carl Ludwig, filtrationsteorien og historien om nyrefysiologiens grundlæggelse.

Ole Sonne 
Kanariefugle, mikrober og giftgas.
Fysiologen J.S. Haldanes indsats inden for samfundsmedicin og hygiejne.

Sven Erik Hansen 
En fatalt forløbende fødsel i 1866. En kasuistik med illustrationer.

Hans Wolf 
Marie Storm-Hollensen og Hans Storm.
Læger i krydsfeltet mellem tysk og dansk omkring Genforeningen 1920

Svend Norn, Henrik Permin, Edith Kruse og Poul R. Kruse 
Pionerer bag barbituraterne.

Bernard Jeune, Søren Hess, Axel Skytthe og Therkel Stræde 
Nazistisk terror mod lægestanden. Lægemordene i Odense 20. februar 1945.