2016

Dansk Medicinhistorisk Årbog 2016

Dansk Medicinhistorisk Årbog udgives i et samarbejde mellem Dansk Medicinsk-historisk Selskab og Stenoselskabet – Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland.

Medlemmer af Dansk Medicinsk-historisk Selskab modtager bogen gratis.


Dansk Medicinhistorisk Årbog redaktion består af:
Ole Sonne, Århus (ansvarshavende)
Gert Almind, Holbæk
Gerda Bonderup, Århus
Claus Fenger, Odense
Sven Erik Hansen, København
Søren Hess, Odense
Bernard Jeune, Odense
Anne Dorthe Suderbo, København
Per Vestergaard, Århus

Manuskriptvejledningen til årbogen


Indholdet af 2016-udgaven:

Henrik Permin, Svend Norn, Edith Kruse og Poul R. Kruse
Pionerer bag kinabarken som malariamiddel.

Sven Erik Hansen
John Browns medicinske system og dets introduktion i Danmark omkring 1800.

Hans Trier
Sundhedsvæsenet og den københavnske fattigreform 1799.

Henrik Permin og Svend Norn
Stetoskopet – 200 års jubilæum.

Ole Sonne
Pest, rotter og skibe. Erkendelsen af pestens smitteveje.

Per Vestergaard
Den moderne psykiatris fødsel, Hans Jacob Schou og Dianalund Nervesanatorium.

Henrik Permin
Martin Nyrops askebæger (1913).

Ole Sonne
Slagelse Svane Apothek.

Henrik Skov Kristensen
De medicinske forhold i Frøslev- og Fårhuslejren.