Author Archives: admin

Velkommen

Dansk Medicinsk-historisk Selskab ønsker at fremme studiet af og kendskabet til medicinhistorien og til de med lægevidenskaben beslægtede videnskabers historie.

Selskabet arrangerer foredrag og udflugter med medicinhistoriske temaer, og bidrager til udgivelsen af bøger om sygdom og sundhed i historisk perspektiv.

For kontakt: dmhs.1917@gmail.com


Faglige foredrag i efteråret 2019:

Tirsdag den 26. november kl. 19:30
Overlæge Benny Vittrup, Afdelingen for kræftbehandling, Herlev & Gentofte Hospital:
Kræftbehandlings biografi: Kræft – Alle sygdommes kejser

Kræft er blevet kaldt alle sygdommes kejser. Biologisk set er kræftsvulster en forvrænget version af vores normale biologi eller os selv. Som en trussel mod menneskets overlevelse har kræft gennem tiderne haft en dyb indflydelse på tænkningen i filosofi, videnskab, kultur og politik. Kræft er den linse gennem hvilken mennesket får det klareste indblik i begrænsningerne i vores eksistens.

Darwins observationer der førte til evolutions teorierne er i nutiden forstået som tilpassede mutationer i kræftgener eller onkogener. Onkogener er gener der er fundamentale forudsætninger for liv. Udviklingen i videnskab har gradvist trukket kræft ind i lyset fra religionens mørke.

I midten af 1800-tallet kunne Virchow ved hjælp af lys-mikroskopet påvise at celler kommer fra celler og at kræftceller er abnorme ophobninger af udødelige celler. I slutningen af 1800-tallet kunne Paul Ehrlich selektivt farve celler og celledele med kemikalier. Han udformede hypotesen om at læger kunne lave ”magiske kugler” der selektivt kunne dræbe kræftceller (og mikrober).

I 1953 blev naturens 4-bogstavs sprog afkodet i DNA, RNA og proteinsyntesen. Det dannede en videnskabelig baggrund for i 1971 politisk på højeste regeringsniveau først i USA men siden verden over at erklære en regulær krig mod kræft. Våbnene i den krig er – udover kirurgi – stråleterapi og cellegifte, der er målrettet drab på kræftceller ved at ødelægge cellens DNA, RNA og dermed proteinmaskineriet.

Med opdagelsen af onkogener i 1980-erne og 1990-erne fik lægerne nye forfinede mere målrettede våben, der kunne dræbe muterede onkogener og slukke kræftens signalveje. Med forståelsen af mekanismen i hvordan immunsystemet beskytter os mod kræft ved dagligt at dræbe milliarder af kræftfremkaldende onkogene mutationer har lægerne siden 2010 udviklet lægemidler der får immunsystemet til at virke som et nyt endnu mere præcist og effektivt våben i krigen mod kræft.

Foredraget gennemgår kræftbehandlingens biografi med en forsigtig men begrundet optimisme om at vi kan vinde krigen mod kræft.