MEDLEMSSKAB

Alle med interesse for medicinens historie kan søge medlemskab af Dansk Medicinsk-historisk Selskab. Kontingentet for ordinære medlemmer er kr. 300 årligt. Kontingent for studerende er kr. 100 årligt.

Indmeldelse finder sted ved henvendelse til selskabets sekretær Niels Vilstrup, ncvilstrup@gmail.com

Angiv venligst dit navn, stilling og uddannelse, postadresse og e-mail adresse.