MEDLEMSSKAB

Alle med interesse for medicinens historie kan søge medlemskab af Dansk Medicinsk-historisk Selskab. Kontingentet for ordinære medlemmer er kr. 300 årligt. Kontingent for studerende er kr. 100 årligt.

Ikke-lægelige medlemmer: Link til registreringsformular

Lægelige medlemmer skal meldes ind via ‘Min Side’ på www.laeger.dk

Problemer med angivet mail eller adresse ændring:

Kontakt lægeforeningen på
medlem@dadl.dk
eller ring på 3544 8323