MEDLEMSSKAB

Alle med interesse for medicinens historie kan søge medlemskab af Dansk Medicinsk-historisk Selskab. Kontingentet for ordinære medlemmer er kr. 300 årligt. Kontingent for studerende er kr. 100 årligt.

Lægeforeningens webformular volder os desværre problemer. Derfor vil vi bede dig om, at du anmoder om medlemskab af Dansk Medicinsk-historisk Selskab ved at skrive en mail til formand  Niels Christian Bech Vilstrup, ncvilstrup@gmail.com.