ÆRESMEDLEMMER (1917-1967)

1921
Læge Kristian Carøe (1851-1921)

1933
Læge Vilhelm Maar (1871-1940)
Læge Gordon Norrie (1855-1941)
Læge Julius Wiberg (1860-1941)

1934
Læge Knud Faber (1862-1956)

1942
Læge Carl Edvard Bloch (1872-1952)
Apoteker Christian Dannesboe Andersen (1876-1957)
Læge Vilhelm Eilschou Holm (1871-1950)967)
Læge Knud Eyvind Fischer-Møller (1872-1942)
Læge Kristen Isager (1864-1943)
(Politi)læge Søren Hansen (1857-1946)
Filolog Hans Ræder (1869-1959)
Læge Ernst Schmiegelow (1856-1949)
Tandlæge Hedvig Lidforss Strömgren (1877-1967)

1945
Læge Jens Schou Møller (1865-1950)

1953
Læge Svend Aage Gammeltoft (1883-1954)

1957
Geolog og præst Axel Garboe (1886-1970)
Læge Erling Dahl-Iversen (1892-1978)
Læge Frans Djørup (1891-1982)
Læge Robin Fåhræus (1888-1968)
Læge John Farquar Fulton (1899-1960)
Læge Eiler Høeg (1880-1964)
Præst Gustav Scherz (1895-1971)
Farmaceut Svend Aage Schou (1896-1974)
Læge Birger Strandell (1901-1993)

1962
Edgar Ashworth Underwood (1896-XX)
Johannes Nielsen (1892-XX)

1965
Læge Erik Warburg (1892-1969)

1967
Læge Bernhard Getz (1923-1969)