TIDLIGERE ARRANGEMENTER (2020)

Kirurgisk Akademi, Medicinsk Museion. af Simon Skipper

Program i 2020
Møderne foregår i auditoriet, Kirurgisk Akademi, Medicinsk Museion, Bredgade 62.

 

AFLYST: Fysiologihistorisk Symposium lørdag den 14. november kl. 11:00-16:30
Sted: Pharmakon

I anledning af 100 året for August Kroghs modtagelse af Nobelprisen i fysiologi/medicin for opdagelsen af kapillærernes rolle i iltforsyningen til musklerne.

Mere information vil følge.
100 kr. for medlemmer og 200 kr. for ikke-medlemmer.
Køb billet via Billetto 

Foreløbigt program:
11.00 – 11.15  Velkomst        Ole Sonne
11.15 – 12.00  Foredrag 1   Thorbjørn Bornhøft: Fysiologiens adresser i København.
12.00 – 12.30   Frokost
12.30 – 13.15  Foredrag 2      Albert Gjedde: Djævlene i detaljen: Hjernens iltforsyning og debatten om Kroghs kapillærer.
13.15- 13.25    Kaffe
13.25 – 14.25  Foredrag 3      Jens Henrik Henriksen : Fra Krogh til Lassen.
14.30 – 14.45  Kaffe
14.45  – 15.30 Foredrag 4      Henrik Knudsen:I læremesterens fodspor? Rehberg og Krogh.
15.30 – 15.40  Kaffe
15.40 – 16.25 Foredrag 5      Thorbjørn Bornhøft :Et offer i videnskabens tjeneste?
16.25  – 16.30  Afslutning      Niels Vilstrup

Symposium er arrangeret af Dansk Medicinhistorisk Selskab og Stenoselskabet.

Afholdte arrangementer 2020

Foredrag: Dansk Socialmedicin og Sociallovgivning gennem 300 år
Den historiske udvikling indenfor fattigvæsen, social forsikring (pensioner, ulykkesforsikring, sygedagpenge, dagpenge m.m.) og rehabilitering (blinde, døve, vanføre) gennemgåes med udgangspunkt i lægers arbejde på de fire niveauer (individ-, gruppe-, organisationsniveau og samfundniveau), som man arbejder med i samfundmedicin. Det vil blive belyst ud fra samfundets politiske og økonomiske udvikling og begreberne “ret og pligt” og “yde og nyde” som kendes fra diskussionerne om offentlig velfærd.
Ved læge Jesper From.
Der kræves tilmelding via Billetto.

Udflugt: Dansk Farmacihistorisk Samling lørdag den 3. oktober kl 10.30 med efterfølgende spisning i Pharmakons restaurant kl. 12.00.

Rundviserne giver dig et levende indblik i farmaciens fascinerende historie.
Samlingen belyser apotekernes og lægemiddelindustriens virksomhed samt lægemidlernes historie gennem de sidste hundrede år. I år har vi særligt fokus på H.C Ørsted, der var farmaceut med rødder i Rudkøbing, hvor han blev oplært i farmacien hos sin far Apoteker Søren Ørsted.
Der kræves tilmelding via Billetto.

Ekstraordinære generelforsamling og foredrag torsdag den 17. september kl. 19:00
Ved den almindelige genrealforsamling onsdag den 5. februar 2020 var det ikke muligt at præsenterer regnskabet for 2019, da der var mistanke om svindel med selskabets midler. 

 Dagsorden
1.Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af regnskab.
3. Beretning fra revisorerne.
4.Eventuelt

Efter den ekstraordinære generelforsamling holder dr. Pharm Poul Kruse foredrag om H.C. Ørsted og farmacihistorien. Foredraget starter 19:30.


H.C. ØRSTED OG FARMACIHISTORIEN

Ved dr. Pharm Poul Krus

Hans Christian Ørsted, der var uddannet som farmaceut, havde under studieophold i udlandet haft lejlighed til at se en opblomstrende industri, baseret på naturvidenskabelige undersøgelser. Efter Ørsteds opfattelse kunne et tilsvarende resultat opnås i Danmark ved forbedringer af undervisning og eksamen i naturvidenskaberne – for den farmaceutiske uddannelses vedkommende især i kemi.

Efter flere initiativer fra Ørsteds side og senest tillige sammen med hans medarbejder, William Christopher Zeise, blev der i 1828 indført en eksamensordning for den farmaceutiske kandidatuddannelse med anbefaling af lærebøger. Herved blev farmaceutuddannelsen, der hidtil havde været en apotekeruddannelse, både en apoteker- og en kemikeruddannelse. Denne uddannelsesprofil videreførtes efter oprettelsen af Den Farmaceutiske Læreanstalt i 1892 og blev en væsentlig forudsætning for opstart af en dansk lægemiddelindustri.

Aflyst som følge af corona – Foredrag: Middelalderens danske lægebøger – arven fra syden.

Historiske dage 21.-21. marts
AFLYST! – Festivalen er desværre aflyst som følger af Corona

Generalforsamling 2020
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 5. februar kl. 18.30 i Kirurgisk Akademis Auditorium på Medicinsk Museion, Bredgade 62, Kbh K.

Bemærk starttidspunkt 18.30.

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen ved formanden.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Beretning fra revisorerne.
5. Budget med forslag til kontingenter.
6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen.
7. Behandling af eventuelle forslag fra medlemmer, som skal have været meddelt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen.
8. Valg til bestyrelsen.
9. Valg af to revisorer.
10. Glimt fra året der gik og planer for næste år.
11. Eventuelt

Ad 8. Bestyrelsesmedlem historiker Malthe Kouassi Bjerregaard blev valgt i 2017, og han stiller op til genvalg for en ny 3-årig periode.

Fagligt foredrag
Efter generalforsamlingen vil der være foredrag fra kl. ca. 19.30 med fokus på en vigtig, men ofte overset del af kroppen: Bagdelen.

Hæmorider, fistler og lignende genvordigheder har igennem hele historien plaget patienter og udfordret lægevidenskabens kunnen – men også udfordringer, som til tider gjorde de bedste kirurger berømte eller ligefrem adelige.

På baggrund af sin anmelderroste bog ”Når enden er god…” vil professor emeritus, dr.med. Claus Fenger levende fortælle om denne bagside af medicin-historien: Fra de første skriftlige vidnesbyrd til i dag. Foredraget vil kaster lys over, hvordan forskellige trosretninger og alternative behandlere har set på emnet, hvordan en lang række berømte personer har været plaget af sygdommene, og hvorledes anus har optrådt inden for kunstarterne.

SÆRTILBUD TIL DMHS-MEDLEMMER: Efter foredraget kan man købe bogen til en særpris af
kr. 248,- (vejledende pris: 398,-). Betaling kan ske med Mobile Pay.