TIDLIGERE ARRANGEMENTER (2014)

Samlet program for 2014

Onsdag 5. februar

Overlæge Peter Gulstad Skanning, Anæstesiologisk afdeling, Bispebjerg Hospital: Bispebjerg Hospitals rolle i forbindelse med jødernes flugt i oktober 1943.

Onsdag 5. marts

Fhv. rektor på Københavns Tandlægehøjskole Jan Jacobsen, tidligere leder af Retsodontologisk-Antropologisk Enhed, Retspatologisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet: Retsodontologi har nu været knyttet til Københavns Tandlægehøjskole og Retsmedicinsk Institut i 50 år – Aktiviteter – Skiftende vilkår – Spektakulære sager.

Foredraget beskriver optakten til afdelingens oprettelse i 1964 efter en faglig udvikling, der viste sig i løbet af det 20. århundrede i den vestlige del af verden. Tiden lige før og efter 2. verdenskrig blev præget af flere store opgaver, som medførte inddragelse af tandlæger i arbejdet med identifikation af krigs- og ulykkesofre. Den nyoprettede retsodontologiske afdeling i København fik mulighed for at arbejde under stabile forhold i de første 25 år, så der kunne opbygges et internationalt netværk, et stort sags arkiv og et beredskab, som i hele 50 års perioden har været aktivt.

De sidste 25 år har krævet tilpasning til alvorlige nedskæringer af de økonomiske vilkår, som blandt meget andet betød, at Tandlægehøjskolen efter 100 år mistede sin status som selvstændig institution.

Onsdag 2. april

Lektor, PhD Nina Rønsted, Botanisk Have, Statens naturhistoriske Museum, København: Jagten på Cinchona-barken.

Jagten på Cinchona-barken til behandling af malaria er en spændende historie. Opdagelsen af Cinchona barken i Peru i begyndelsen af det 17. århundrede er omgærdet af upålidelige kilder, stormagtpolitik og botanisk forvirring. Plantejægere bragte frø tilbage til Europa, og disse blev anvendt til at etablere plantager i det britiske imperium.

Kan det tænkes at datidens plantejægere aldrig fandt den mest produktive varietet? Kan moderne viden om planternes slægtskab baseret på DNA analyser hjælpe med at finde den
optimale Cinchona art eller varietet? Ville imperialistisk historie have set anderledes ud, hvis forskerne dengang havde kunnet drage fordel af den viden, vi har i dag om planterne og deres alkaloider?

Onsdag 3. september

Troels Kardel: Causeri over værker i det historiske bibliotek på Anatomisk Institut, Panuminstituttet og fremvisning af anatomiske værker ved professor Jørgen Tranum-Jensen.

Professor Harald Moe reddede det historiske bibliotek på Anatomisk Institut i sidste øjeblik, da Instituttet flyttede fra Nørre Allé til Panum Instituttet.

Det drejede sig bl.a. om internationale klassikere, danske klassikere fra guldalderen, dvs. Ole Worm, Bartholinerne, Steno, og ikke mindst nogen anatomiske kæmpeatlasser.

Årets udflugt: Lørdag 6. september
Udflugt til Livets Museum i Lund. Rundvisning ved prof. dr. med. Bengt Lindskog, kl.10.45-12.30. Selskabet vil være vært for en efterfølgende frokost på ”Mat & Destillat,” Kyrkogatan 17.

Livets Museum i Lund åbnede i 2012 i en langstrakt forbindelsesgang mellem det gamle hospitalsområde og det nye Universitetssjukhus i Lund. Udstillingen giver ved hjælp af moderne teknik og historiske genstande indblik i menneskekroppen i rask og syg tilstand.

Onsdag 1. oktober

Erik Jantzen, leder af militær-medicinsk samling på Flyvestation Skalstrup: Feltkirurgi i 1864. Foredraget vil belyse de lægelige forudsætninger (state of the art) og den militærmedicinske organisation op til og under krigen i 1864.

Onsdag 5. november

Sven Risbjerg Rasmussen, speciallæge i psykiatri: Psykiatri omkring år 1800.