Velkommen

Dansk Medicinsk-historisk Selskab ønsker at fremme studiet af og kendskabet til medicinhistorien og til de med lægevidenskaben beslægtede videnskabers historie.

Selskabet arrangerer foredrag og udflugter med medicinhistoriske temaer, og bidrager til udgivelsen af bøger om sygdom og sundhed i historisk perspektiv.

For kontakt: dmhs.1917@gmail.com


Næste faglige foredrag (på engelsk): Tirsdag den 3. september kl. 19:30

Dr. Thomas Aichhorn, Wien (Psychoanalyst, Author and Lecturer – specializing in the history of psychoanalyses): The history of psychoanalyses in Vienna and Sigmund Freud’s legacy