ARRANGEMENTER 2022


Tilligere foredrag

Tirsdag den 26 april kl:19:30
Når tiden tæller – fra hesteambulance til lægehelikopter

Foredrag ved Torsten Lang-Jensen, anæstesiolog og tidligere præhospital chef i Region Syddanmark

Foredraget omhandler udviklingen fra 1889, hvor den første hestetrukne ambulance kørte rundt i Københavns gader, og til i dag, hvor Danmark, trods modstand fra mange sider, har en af de stærkeste præhospitale kæder i verden.

Onsdag den 11. maj kl. 19:30

Retsmedicin i Danmark gennem 1000 år

Foredrag med Markil Gregersen, Professor emeritus, Institut for Retsmedicin
Aarhus Universitet

Hvem var tidligere tiders ”retsmedicinere” og hvilke muligheder havde de for at betjene retsvæsnet? Retsmedicinen har en lang interessant historie, der strækker sig fra oldtiden til nutiden.