Featured post

27th Nordic Medical History Congress, 22-25 May 2019

The main purpose is to bring scholars, curators, clinicians, and students within the (Nordic) history of medicine together to present and discuss new developments and experiences.

– Call for Abstracts 
Participants who would like to contribute with an oral or poster presentation must submit an abstract for consideration by the Scientific Committee. All themes and topics within the history of medicine are welcome. Deadline: 1 January 2019.

10 bursaries for (PhD) students: Win free congress registration upon accepted abstract

The 27NMHC offers up to 10 bursaries consisting of free registration to the congress for (PhD) Students (worth 1.599 DKK). Eligible are (PhD) students,  who are working in Europe and whose abstract has been accepted (presenting author).

You will have to register for the congress before being reimbursed by the organizers.
The offer does not include social dinner & excursions (read more below).

– Congress Programme –
A broad spectrum of topics will be presented both as keynote talks and parallel sessions:

DNA
Professor Eske Willerslev from the University of Copenhagen will talk about DNA Use in the Mapping of Early Human Migrations, and professor em. Jørgen Lange Thomsen from the University of Southern Denmark will talk about DNA Use in Forensic Medicine.

ART & MEDICINE
PhD Eva Åhrén, Director at Unit for Medical History and Heritage, from the Karolinska Institute in Stockholm will talk about Figuring it out: Visualizing medical subjects, and MD PhD MSc LicSc Jan Bondeson, writer of best sellers about medical history, will talk about Medical Curiosities in Old Picture Postcards.

THE PAST, THE PRESENT & THE FUTURE
Professor Ken Arnold from the Medical Museion in Copenhagen will moderate a panel debate about the History of Medicine: Quo Vadis?

Professor em. Øivind Larsen from University of Oslo will share a selected few stories from the Medical History Congresses from 1967 to 2019.

Many other topics will be presented in the parallel sessions by both invited speakers and you.

Continue reading

Velkommen

Dansk Medicinsk-historisk Selskab ønsker at fremme studiet af og kendskabet til medicinhistorien og til de med lægevidenskaben beslægtede videnskabers historie.

Selskabet arrangerer foredrag og udflugter med medicinhistoriske temaer, og bidrager til udgivelsen af bøger om sygdom og sundhed i historisk perspektiv.

For kontakt: dmhs.1917@gmail.com


Efterårets næste faglige foredrag torsdag 22. november kl. 19:30 
v. museumskurator & PhD Jens Soelberg fra NaturMedicinsk Museum/
Farmakognistisk Samling, PharmaSchool, SUND (KU):
Etnobotanik og jagten på den forsvundne medicin

Et tværvidenskabeligt foredrag om naturlægemiddelhistorie, etnobotanik og etnofarmakologi.

Ved at sammenholde historiske kilder og nye feltstudier af både danske og eksotiske anvendelser af lægeplanter, kombineret med farmakologiske undersøgelser, kan vi forbedre forståelsen og anvendelsen af plantematerialer som medicin – og genopdage ledetråde, som kan føre til nye lægemidler.

Foredraget vil være illustreret med billeder og beretninger fra feltarbejde i Vestafrika, Sydamerika, Vestindien, Afghanistan og Danmark.