Featured post

Velkommen

Dansk Medicinsk-historisk Selskab ønsker at fremme studiet af og kendskabet til medicinhistorien og til de med lægevidenskaben beslægtede videnskabers historie.

Selskabet arrangerer foredrag og udflugter med medicinhistoriske temaer, og bidrager til udgivelsen af bøger om sygdom og sundhed i historisk perspektiv.

For kontakt: dmhs.1917@gmail.com


Næste faglige foredrag: Torsdag den 15. marts kl. 19:30

Speciallæge og cand. mag. i historie Hans Trier: Den spanske syge – for 100 år siden.

Bedste hilsener og vel mødt til næste faglige foredrag,
Bestyrelsen for Dansk Medicinsk-Historisk Selskab


Tilmeld dig forårets medlemsudflugt (gratis) – tilmelding nødvendig pga. begrænset antal 

Hvem?
Dorthe Aagesen, overinspektør og seniorforsker ved Statens Museum for Kunst

Hvad?
Rundvisning af Freskomalerierne på Sankt Elisabeth Søstrenes Hospital

Hvornår?
Lørdag d. 26 maj kl 11:00-12:30, efterfulgt af let frokost i nærheden.

Hvor?
Hans Bogbinders Allé, 2300 Sundby.

Bus 5C går fra Nørreport Station til Tycho Brahes Alle/Amagerbrogade, derfra 1-2 min gang (parkeringsmuligheder er meget begrænsede).

Tilmelding via Billetto
https://billetto.dk/e/rundvisning-af-freskomalerierne-pa-sankt-elisabeth-sostrenes-hospital-billetter-258955

Abstrakt
I årene 1928-35 udførte den danske kunstner Jais Nielsen (1885-1961) en storstilet udsmykning af forhallen og hovedtrappen på det daværende Sankt Elisabeth Hospital i Sundby.

Udsmykningen var skræddersyet til dette hospital, der var drevet af katolske søstre og tager udgangspunkt i den middelalderlige helgenlegende om Elisabeth af Thüringen, der havde givet søsterordenen sit navn.

Jais Nielsens udsmykning, der er udført i freskoteknik på murfladerne omkring trappen, var, da den stod færdig i 1935, den største af sin art i Danmark efter Joakim Skovgaards freskomalerier fra 1901-1913 i Viborg Domkirke.

Jais Nielsens fresker er for nylig blevet gennemgribende istandsat og ny viden om udsmykningens temaer og komplicerede tilblivelsesproces er udgivet i en bog.

Overinspektør og seniorforsker ved Statens Museum for Kunst Dorthe Aagesen, der var del af forskerteamet bag restaureringen og forfatter til bogen viser rundt i udsmykningen og fortæller om dens historie.


27th Nordic Medical History Congress, 22-25 May 2019