Featured post

Velkommen

Dansk Medicinsk-historisk Selskab ønsker at fremme studiet af og kendskabet til medicinhistorien og til de med lægevidenskaben beslægtede videnskabers historie.

Selskabet arrangerer foredrag og udflugter med medicinhistoriske temaer, og bidrager til udgivelsen af bøger om sygdom og sundhed i historisk perspektiv.

For kontakt: dmhs.1917@gmail.com


Tusind tak for vellykket medlemsudflugt lørdag 26. maj 2018

Tusind tak for en lærerig udflugt til Jais Nielsens store freskomaleri på det gamle
Skt. Elisabeth hospital. Vidende omviser og efterfølgende dejlig italiensk måltid.

(Henrik Permin)

Dorthe Aagesen, overinspektør og seniorforsker ved Statens Museum for Kunst, gav en rundvisning af Freskomalerierne på Sankt Elisabeth Søstrenes Hospital.

Anne-Marie Worm arrangerede udflugten på vegne af DMHS-bestyrelsen.


Tilmeld dig DMHS-studietur til London 14.-19. september
– tilmelding er nødvendig pga. begrænset antal pladser

Hvem
Turleder Anne-Marie Worm

Hvad
Bestyrelsen for DMHS arrangerer en studietur til London.

Hvornår
Fra den 14. til og med den 19. september 2018.

Tilmelding
Tilmelding/interessetilkendegivelse er åben; pladser tildeles efter princippet ’først til mølle’

Ikke forpligtigende tilmelding inkl. fulde navn(e) på interesserede deltager(e), adresse, mobil samt e-mail sendes snarest til Anne-Marie Worm: amw@dadlnet.dk

Læs mere her (nederst).