Dansk Medicinsk-historisk Selskab ønsker at fremme studiet af og kendskabet til medicinhistorien og til de med lægevidenskaben beslægtede videnskabers historie.

Selskabet arrangerer foredrag og udflugter med medicinhistoriske temaer, og bidrager til udgivelsen af bøger om sygdom og sundhed i historisk perspektiv.

Kontakt: dmhs.1917@gmail.com

Foto af Simon Skipper

SENESTE OPSLAG

Dansk Medicinsk-historisk Selskab

1 month 1 week ago

Sådan tolker forskere fund af tænder fra omkring 130 skandinaviske mænd, hvoraf mange har vandrette riller tværs over tandsættet.

Dansk Medicinsk-historisk Selskab

1 month 4 weeks ago

Hippokrates (ca. 400 f.Kr.) var lægekunstens fader og skal have æren for meget. Men hans disciple gjorde ham i over 2.000 år til en gud. I 1500-tallet fik Hippokrates konkurrence fra Paracelsus.

Dansk Medicinsk-historisk Selskab

2 months 1 week ago

Fra renæssancen og frem var kastratsangere en europæisk modedille. Hvert år blev tusinder af drenge med sangtalent kastreret for at tilfredsstille efterspørgslen efter de enestående stemmer.

Dansk Medicinsk-historisk Selskab

2 months 4 weeks ago

DANSK MEDICINHISTORISK ÅRBOG 2023

Dansk Medicinhistorisk Årbog 2023 er netop udkommet. Bidragene er følgende:

1. Poul Kruse: Christian 5’s medicinalordning af 1672 - dansk farmacis grundlov
2. Ole Sonne: Fra trolddom og ‘qvacksalveri’ til alternativ behandling
3. Egon Stenger: Myotonia congenita
4. Bernard Jeune: Historien om de længstlevende mænd
5. Jens H. Henriksen: Professor Poul W. Kruhøffer

På et tidspunkt bliver årbogen tilgængelig i elektronisk form på vores hjemmeside, men det ligger et stykke ud i fremtiden. Foreløbig afventer vi fortsat den elektroniske udgave af 2022 årbogen.

Dansk Medicinsk-historisk Selskab

2 months 4 weeks ago

Vi inviterer til gratis foredrag med forfatter og museumsgartner Anemette Olesen, som vil fortælle om lægeplanternes historie og deres brug gennem tiderne. Hun præsenterer Hildegard af Bingens urtemedicin, og beskriver, hvordan Henrik Smid og Henrik Harpestreng anbefalede brugen af bestemte urter. Hun kommer også ind på humoralpatologien og signaturlæren.

Olesen vil fortælle om, hvordan vi stadig har gavn af urter til forebyggelse, lindring eller kurering af små skavanker. Selvom brugen af lægeplanter kom hertil med munkene i middeladeren, er de stadig til gavn og nytte for det moderne menneske. 🌱🌿

Dansk Medicinsk-historisk Selskab

3 months 1 week ago