Featured post

Velkommen

Dansk Medicinsk-historisk Selskab ønsker at fremme studiet af og kendskabet til medicinhistorien og til de med lægevidenskaben beslægtede videnskabers historie.

Selskabet arrangerer foredrag og udflugter med medicinhistoriske temaer, og bidrager til udgivelsen af bøger om sygdom og sundhed i historisk perspektiv.

For kontakt: dmhs.1917@gmail.com


Tilmeld dig gratis medlemsudflugt lørdag 26. maj fra kl. 11
– tilmelding er nødvendig pga. det begrænsede antal pladser

Hvem
Dorthe Aagesen, overinspektør og seniorforsker ved Statens Museum for Kunst

Hvad
Rundvisning af Freskomalerierne på Sankt Elisabeth Søstrenes Hospital

Hvornår
Lørdag d. 26 maj kl 11:00-12:30, efterfulgt af let frokost i nærheden.

Hvor
Hans Bogbinders Allé, 2300 Sundby.

Tilmelding
https://billetto.dk/e/rundvisning-af-freskomalerierne-pa-sankt-elisabeth-sostrenes-hospital-billetter-258955

Læs mere her.


Tilmeld dig DMHS-studietur til London 14.-19. september
– tilmelding er nødvendig pga. begrænset antal pladser

Hvem
Turledere Anne-Marie Worm & Ulrik Kirk Bak

Hvad
Bestyrelsen for DMHS arrangerer en studietur til London.

Hvornår
Fra den 14. til og med den 19. september 2018.

Tilmelding
Tilmelding/interessetilkendegivelse er åben; pladser tildeles efter princippet ’først til mølle’

Ikke forpligtigende tilmelding inkl. fulde navn(e) på interesserede deltager(e), adresse, mobil samt e-mail sendes snarest til Anne-Marie Worm: amw@dadlnet.dk

Læs mere her (nederst).