OM DMHS

Læs meget mere om DMHS i følgende kilder:

Mogens Norn, “Dansk Medicinsk-historisk Selskabs historie,” i Dansk Medicinhistorisk Årbog 2000: 169-81.

V. Møller-Christensen, “Medicinens historie”, i Københavns Universitet 1479 – 1979, bd. 7.

V. Møller-Christensen, “DMHS gennem 50 år”. Medicinsk Forum (særtryk, nr. 6), 1967.

V. Møller-Christensen m.fl., “Medicinens historie”, i Dansk Medicinhistorisk Årbog 1972: 7-40.

V. Møller-Christensen, “DMHS gennem 50 år. Et tilbageblik,” i Dansk Medicinhistorisk Årbog 1967.

E. Bastholm, “Medicinsk-historisk selskabs formænd,” i Dansk Medicinhistorisk Årbog 1967.

L. Lauridsen, “Foredrag i DMHS 1917-67,” i Dansk Medicinhistorisk Årbog 1967.

K. Bærentsen, “Sommerexcursionerne i DMHS,” i Dansk Medicinhistorisk Årbog 1967.