ARRANGEMENTER

Kirurgisk Akademi, Medicinsk Museion

Kirurgisk Akademi, Medicinsk Museion

Program i 2020

Møderne foregår i auditoriet, Kirurgisk Akademi, Medicinsk Museion, Bredgade 62.

Generalforsamling 2020
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 5. februar kl. 18.30 i Kirurgisk Akademis Auditorium på Medicinsk Museion, Bredgade 62, Kbh K.

Bemærk starttidspunkt 18.30.

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen ved formanden.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Beretning fra revisorerne.
5. Budget med forslag til kontingenter.
6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen.
7. Behandling af eventuelle forslag fra medlemmer, som skal have været meddelt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen.
8. Valg til bestyrelsen.
9. Valg af to revisorer.
10. Glimt fra året der gik og planer for næste år.
11. Eventuelt

Ad 8. Bestyrelsesmedlem historiker Malthe Kouassi Bjerregaard blev valgt i 2017, og han stiller op til genvalg for en ny 3-årig periode.

Fagligt foredrag
Efter generalforsamlingen vil der være foredrag fra kl. ca. 19.30 med fokus på en vigtig, men ofte overset del af kroppen: Bagdelen.

Hæmorider, fistler og lignende genvordigheder har igennem hele historien plaget patienter og udfordret lægevidenskabens kunnen – men også udfordringer, som til tider gjorde de bedste kirurger berømte eller ligefrem adelige.

På baggrund af sin anmelderroste bog ”Når enden er god…” vil professor emeritus, dr.med. Claus Fenger levende fortælle om denne bagside af medicin-historien: Fra de første skriftlige vidnesbyrd til i dag. Foredraget vil kaster lys over, hvordan forskellige trosretninger og alternative behandlere har set på emnet, hvordan en lang række berømte personer har været plaget af sygdommene, og hvorledes anus har optrådt inden for kunstarterne.

SÆRTILBUD TIL DMHS-MEDLEMMER: Efter foredraget kan man købe bogen til en særpris af
kr. 248,- (vejledende pris: 398,-). Betaling kan ske med Mobile Pay.