TIDLIGERE ARRANGEMENTER (2021)

K irurgisk Akademi, Medicinsk Museion. af Simon Skipper

Program i 2021

Foredrag den 28. oktober 19:30, Medicinsk Museion: Vilhelm Møller-Christensen – Lægen, Mennesket og Medicinhistorikeren.

Ved læge Jesper From.

Da den danske læge Vilhelm Møller-Christensen (1903-88) i 1949 satte spaden i jorden ved Åderup udenfor Næstved , vidste han ikke, at der ventede ham en stor opdagelse.

Ikke længe efter, at de første skeletter var kommet til syne, opdagede han til sin forundring, at der var et karakteristisk svind af knoglevævet midt i ansigtsskelettet.  Han kaldte sin opdagelse facies leprosa – det spedalske ansigt. Siden blev det også kendt som Møller-Christensens syndrom.

I dette foredrag vil du høre den fascinerende historie om hvordan Møller-Christensens studier af spedalskhed byggede bro mellem fortid og nutid. Opdagelser der både ændrede diagnosticering af sygdomen, og var med til at etablere palæopatologien  som videnskab (studiet af sygdomsspor på skeletter fra arkæologiske udgravninger).

I marts 2019 udgav læge Jesper From en biografi om denne bemærkelsesværdige mand, hans liv og hans indsats.

Foredrag den 24. november 19:30, Medicinsk Museion: Niels Stensen. Kongelig anatom og fyrstelig geolog


Ved Speciallæge Jesper Brandt Andersen

Niels Stensen er en af danmarkshistoriens mest betydningsfulde naturvidenskabsmænd.

Gennem 350 år har han fascineret og inspireret både fagfolk og lægfolk i ind- og udland. Danske nobelprismodtagere som August Krogh, Niels Bohr og Niels K. Jerne kiggede Stensen over skulderen og lod sig inspirere. I løbet af et enkelt årti – 1660´erne – gjorde Stensen i kraft af sine enestående evner til iagttagelse og analyse og sin anvendelse af stringent videnskabelig metode en perlerække af nye opdagelser inden for anatomi, zoologi, geologi og krystallografi.

Foredraget kaster med udgangspunkt i foredragsholderens nye omfattende biografi Niels Stensen. Kongelig anatom og fyrstelig geolog lys over Niels Stensens naturvidenskabelige indsats, baggrunden for hans imponerende karriere og årsagerne til hans konversion til katolicismen, som fik ham til at forlade naturvidenskaben til fordel for teologien.

Bogen udkommer den 17. november og vil kunne erhverves og signeres i forbindelse med foredraget.

Tidligere arrangementer

Den 11. september: Udflugt til Mosede Fort – omvisning og efterfølgende frokost.
Tilmelding via billetto:
KLIK HER

Dansk Medicin-Historisk Selskab har slået sig sammen med Fortets museumsformidler Maria, som vil give en overordnet introduktion til stedets historie og udstillingen.
Herefter vil der være en halv times privatrundvisning med særligt fokus på medicinhistorie på både Fortet og under 1. Verdenskrig.
Få bl.a. indblik i Fortets sanitære forhold, Den spanske syge, Lægen rum (-og forbindingsstuen som skulle kunne behandle sygdom og skavanker hos mandskabet), Plastikkirurgiens opblomstring, Sparekost og rationering og de fysiske øvelser blandt de kampklare soldater (det var særligt under1. verdenskrig at både idræt og fodbold vandt særligt frem, som middel til at træne og motivere de unge soldater).
Efter omvisningen vil der være fælles spisning på Jenners seaside, der er inkluderet i prisen.

Vi glæder os til at se jer!

Program for dage:

11.00-11.15 Fælles introduktion
11.15-12.30 Rundvisning og udforskning af udstillingerne på egen hånd
12.30 Afgang mod Jenners seaside
13.00 Spisning på Jenners seaside

Den 2. oktober:  Fysiologihistorisk Symposium

I anledning af 101 året for August Kroghs modtagelse af Nobelprisen i fysiologi/medicin, afholder DMHS et symposium om fysiologiens historie.
Symposiet vil finde sted på Pharmakon i Hillerød.
Tilmelding via billetto:
KLIK HER

Program:
10:45 – 11:00 Kaffe/Te og lidt forplejning
11.00 – 11.15  Velkomst ved Ole Sonne
11.15 – 12.00  Foredrag 1
Albert Gjedde: Djævlene i detaljen: Hjernens iltforsyning og debatten om Kroghs kapillærer
12.00 – 12.45   Frokost
12.45 – 13.30  Foredrag 2
Jens Henrik Henriksen : Fra Krogh til Lassen.
13.30 – 13.45   Kaffe
13.45 – 14.30  Foredrag 3
Henrik Knudsen:I læremesterens fodspor? Poul Rehberg og August Krogh.
14.30 – 14.45  Afslutning og kaffe
14.45  – 16:00 Dansk Farmacihistorisk Samling

Bemærk tilmeldingsfrist den 25. september

 Symposium er arrangeret af Dansk Medicinhistorisk Selskab og Stenoselskabet.

Online foredrag den 25. maj kl. 19:30

Panums flygtige berømmelse

LINK:
https://ucph-ku.zoom.us/j/61796661736?pwd=WnNjVjBMQmdJUjVGeFBLTnNnaERoZz09

Ved læge og forfatter René Flamsholt Christensen

I lighed med mange andre naturvidenskabelige forskere, der har stået bag afgørende opdagelser, er Panums skæbne desværre nok typisk. Han forsvandt også ud i glemslen, samtidig med at f.eks. kulturpersonligheder blev udødeliggjort.

Som ung og nybagt læge foretog Panum i 1846 en fænomenalt deduktiv undersøgelse af en mæslingeepidemi på Færøerne. Den blev et brud med den traditionelle og helt fra klassikken gældende opfattelse af, hvad smitte var. I realiteten medvirkede hans studie til et paradigmeskifte indenfor

Fra hans laboratorier, først i Kiel og siden København, udgik en række væsentlige fysiologiske arbejder, omhandlende øjets fysiologi, transfusiologi, respiration, mave-tarm-kanal, og ernæring, der skaffede Panum en plads på den eksperimentelle fysiologis himmelhvælv. I København inviterede han gæstfrit andre forskere til at benytte sine laboratoriefaciliteter og bidrog hermed som fødselshjælper til fremkomsten af discipliner og teknologier, der fik afgørende betydning for moderniseringen og industrialiseringen af det danske samfund.

René Flamsholt Christensen forfattede sidste år den imponerende bibliografi: Peter Ludvig Panum – Det moderne gennembrud i dansk medicin.

Online foredrag den 28. april. kl. 19:30


Farvel til en dræber: Industrielt transfedt
– En ernæringsmæssig tragedie der nu er under afslutning.

Industrielt transfedt produceres i en kemisk reaktor og har gennem de sidste ca. 100 år været anvendt i margarine og friturefedt. I løbet af 1990’erne fremkom der mistanke om, at et dagligt indtag på blot 5 gram øgede risikoen for hjertesygdom med ca. 25%. Det førte til at Danmark, som det første land i verden, indførte kraftige begrænsninger for brug af transfedt i 2004. Man mener, at dette har været med til at gøre Danmark til det land i Europa hvor dødeligheden ved hjertesygdomme er faldet mest.

Denne utrolige udvikling kan om nogen kobles sammen med læge og professor Steen Stenders arbejde og virke. Hør Steen Stender fortælle om hans tidlige forskning i transfedtets skadelige virkning og kampen for at få det forbudt. Et arbejde som førte Stender op mod mastodonter som McDonald’s og KFC og siden ledte ham til utallige supermarkeder, rundt om på kloden.

(

Generalforsamling 2021 den 24. marts – Foredrag: Middelalderens danske lægebøger – arven fra Syden

Bemærk du behøver ikke at instalerer Zoom programmet men kan vælge ” Join from Your Browser”.

Her følger linket til generalforsamlingen og foredragert den 24. marts.

https://ucph-ku.zoom.us/j/68274743087

Linket vil være aktivt fra kl. 18:30 og man vil automatisk blive muted når man tilslutter sig.

Der kræves hverken mikrofon eller kamera for at deltage.

Skulle man have problemer med forbindelse anbefales det at man slukke for sit kamera.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Medicinsk-historisk selskab onsdag den 24. marts kl. 18.45.

På grund af restriktionerne vil dette års generalforsamling foregå online (Zoom). Zoom-link vil blive udsendt senest to uger før arrangementet.

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Malthe Kouassi Bjerregaard
 2. Beretning fra bestyrelsen ved formanden.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Beretning fra revisorerne.
 5. Budget med forslag til kontingenter. Bestyrelsen foreslår uændret.
 6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen.
 7. Behandling af eventuelle forslag fra medlemmer, som skal have været meddelt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingen.
 8. Valg til bestyrelsen.
 9. Valg af formand til bestyrelsen. Niels Vilstrup genopstiller til formandsposten
 10. Valg af to revisorer.
 11. Eventuelt

Ad 8. Bestyrelsesmedlem Mette K. Jensen blev valgt i 2018, og hun stiller op til genvalg for en ny 3-årig periode. Bestyrelsesmedlem Jesper B. Andersen og Matilde Dohm stopper i bestyrelsen, hvorfor der er to ledige bestyrelsesposter. De to poster Skal ikke besættes men bestyrelsen opfordre alle interesserede medlemmer til at stille op.  

 

 

Foredrag: Middelalderens danske lægebøger – arven fra Syden

Kl.19:30 – Via Zoom

Et navn knyttes i særlig grad til lægekunsten i Danmarks middelalder, og det er Henrik Harpestreng (d. 1244). Men hvem var han? Og hvad er det for nogle tekster, han sættes i forbindelse med? Må man snarere tale om en bestemt afskrivningstradition end om arven efter én enkelt forfatter? Og hvordan kan denne tradition forklares historisk i et internationalt perspektiv?

Disse og andre forhold vil blive nærmere belyst i foredraget, der også berører arbejdet med særsamlingerne på Syddansk Universitetsbibliotek, herunder opdagelsen af fragmenter af såvel gamle håndskrifter som bidder af tryk, genanvendt af bogbindere i bogbind fra især 16. og 17. århundrede. Her finder man også spor af lægekunst i forskellige afskygninger, hvilket der vil blive givet eksempler på.

Jakob Povl Holck fra Syddansk Universitetsbibliotek har skrevet ph.d.-afhandling om middelalderens danske lægebog som fænomen.