ARRANGEMENTER

Kirurgisk Akademi, Medicinsk Museion

Kirurgisk Akademi, Medicinsk Museion

Program i 2018

Møderne foregår i auditoriet, Kirurgisk Akademi, Medicinsk Museion, Bredgade 62.
Hvis ikke andet er angivet, begynder oplægget kl. 19:30.

Den 7. februar
Generalforsamling efterfulgt af foredrag ved Jesper Brandt Andersen: Thomas Bartholin.

Den 15. marts
Hans Trier: Den spanske syge.

Den 11. april
Inger Ulldahl Juhl & Lone Vesterdal: Lægevidenskab og tro – historisk og nutidigt perspektiv.

Forårets udflugt den 26. maj
Dorthe Aagesen: Rundvisning af Freskomalerierne på Sankt Elisabeth Søstrenes Hospital.
Gratis, men tilmelding nødvendig pga. begrænset antal pladser.

Den 4. september
Richard Barnett: Dutch Courage and Mothers’ Ruin: London’s Gin Craze, 1720-1751.


Onsdag den 7. februar kl. 18:30

Ordinær generalforsamling
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen ved formanden. Læs formandsberetningen fra 2017.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Beretning fra revisorerne.
 5. Budget med forslag til kontingenter.
 6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen.
 7. Behandling af eventuelle forslag fra medlemmer, som skal have været meddelt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.
 8. Valg til bestyrelsen.
 9. Valg af to revisorer.
 10. Glimt fra året der gik og planer for næste år.
 11. Eventuelt

Ad 6. Bestyrelsen foreslår at, følgende tegningsregler indføjes i vedtægterne:

“Foreningen forpligtes ved sin underskrift af minimum bestyrelsesformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem i forening.”

Begrundelse: Selskabet nævner ikke tegningsberettigelse i sine vedtægter, hvilket betyder, at den samlede bestyrelse skal skrive under i forbindelse med kontrakter og banksager. Det er en tung og langsommelig proces.

Vedtægtsændringer kan kun ske med 2/3 majoritet blandt de tilstedeværende ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær generalforsamling (§11).

Ad 8. Formanden Sven Erik Hansen ønsker at trække sig fra bestyrelsesarbejdet pga. alder. Sven Erik Hansen har været formand siden 2013, og forud for dette medlem af bestyrelsen fra 2010.
Der skal således vælges en ny formand.

Anne-Marie Worm er på valg efter en treårig periode i bestyrelsen og kan genvælges for en ny treårig periode. Der er to ubesatte poster i bestyrelsen. Der kan således vælges to medlemmer til bestyrelsen.


Onsdag den 7. februar kl. 19:30

Speciallæge Jesper Brandt Andersen:
Lægen og anatomen Thomas Bartholin

Thomas Bartholin var en central skikkelse i det medicinske og naturvidenskabelige miljø ved Københavns Universitet i midten af 1600-tallet.

Hans ni-årige studierejser til de førende europæiske universiteter blev grundlaget for hans udforskning af lymfesystemet og hans roller som lærer, formidler og samfundsmedicinsk administrator.Hans vidtfavnende litterære produktion omhandlede blandt meget andet medicinske forhold i biblen, fabeldyr og medicinske kuriositeter.

Børnelægen Jesper Brandt Andersen, som nyligt har udgivet en omfattende bog om Thomas Bartholin, vil fortælle om manden og hans værk.


Torsdag den 15. marts kl. 19:30

Speciallæge og cand. mag. i historie Hans Trier:
Den spanske syge – for 100 år siden

Den verdensomspændende influenzaepidemi i 1918-20 – den spanske syge – kostede ifølge Sundhedsstyrelsen 15.-18.000 danskere livet. Globalt dræbte den mindst 50 millioner mennesker.

Foredraget er baseret på et bredt kildemateriale i form af tidligere litteratur, beretninger fra embedslægerne og Sundhedsstyrelsen, medicinske fagtidsskrifter og datidens dagspresse. Derudover indgår almindelige danskeres beretninger, nedfældet fra 1951 til 1972. De er analyseret i foredragsholderens kandidatspeciale i historie ”Ældre danskeres erindringer om den spanske syge” (Saxo-instituttet, Københavns Universitet 2017).

Foredraget, der ledsages af en række fotos og andet billedmateriale, kommer ind på epidemiens danske forløb, dens betydning og følgevirkninger samt mulige årsager til, at den ramte nogle geografiske områder hårdere end andre.


Onsdag den 11. april kl. 19:30

Praktiserende læge Inger Ulldahl Juhl er ‘4. generations’ kvindelig praktiserende læge og leder af projekt ‘Klinik 100 år’ & Sognepræst Lone Vesterdal, cand.theol., cand. mag. og MA i teologisk sjælesorg:

Lægevidenskab og tro – historisk og nutidigt perspektiv

Lægehuset Vase, Juhl og Hansen i Kolding har netop fejret 100 års jubilæum. I den anledning sætter vi fokus på forholdet mellem læger og præster i fremtidens lægepraksis.

Med udgangspunkt i et historisk tilbageblik på de to videnskabelige felter, giver vi et bud på, hvordan lægevidenskab og ånd er to måder at forholde sig til verden på, der ikke udelukker – men som netop supplerer hinanden – og som er til inspiration i udviklingen af fremtidens lægepraksis.


Lørdag den 26. maj: Forårets udflugt kl. 11:00-12:30, efterfulgt af let frokost i nærheden

Dorthe Aagesen, overinspektør og seniorforsker ved Statens Museum for Kunst:
Rundvisning af Freskomalerierne på Sankt Elisabeth Søstrenes Hospital

Tilmelding via Billetto
https://billetto.dk/e/rundvisning-af-freskomalerierne-pa-sankt-elisabeth-sostrenes-hospital-billetter-258955

Adresse: Hans Bogbinders Allé, 2300 Sundby.

Transport: Bus 5C går fra Nørreport Station til Tycho Brahes Alle/Amagerbrogade, og derfra er der blot 1-2 min. gang (parkeringsmuligheder er meget begrænsede).

I årene 1928-35 udførte den danske kunstner Jais Nielsen (1885-1961) en storstilet udsmykning af forhallen og hovedtrappen på det daværende Sankt Elisabeth Hospital i Sundby. Udsmykningen var skræddersyet til dette hospital, der var drevet af katolske søstre og tager udgangspunkt i den middelalderlige helgenlegende om Elisabeth af Thüringen, der havde givet søsterordenen sit navn.

Jais Nielsens udsmykning, der er udført i freskoteknik på murfladerne omkring trappen, var, da den stod færdig i 1935, den største af sin art i Danmark efter Joakim Skovgaards freskomalerier fra 1901-1913 i Viborg Domkirke. Jais Nielsens fresker er for nylig blevet gennemgribende istandsat og ny viden om udsmykningens temaer og komplicerede tilblivelsesproces er udgivet i en bog.

Overinspektør og seniorforsker ved Statens Museum for Kunst Dorthe Aagesen, der var del af forskerteamet bag restaureringen og forfatter til bogen viser rundt i udsmykningen og fortæller om dens historie.


Tirsdag den 4. september kl. 19:30

Historian, Writer and Broadcaster Richard Barnett (London, UK):
Dutch Courage and Mothers’ Ruin: London’s Gin Craze, 1720-1751

For more than two centuries ‘Gin Lane’ – the most famous work of the English satirical artist William Hogarth – has offered a potent vision of the history of gin: a cheap, fiery spirit fuelling poverty and dissolving the fabric of Enlightenment society.

In this lecture I’ll explore the realities behind this much-mythologised episode in English history. I’ll discuss the social and economic structures at the root of the Gin Craze, the repeated failure of legislative attempts to control the supply of gin, and its effects on the lives of London’s urban poor.

The lecture will end with a walk down ‘Gin Lane’, examining the contexts that led Hogarth to respond to the Gin Craze, and offering a reading of the greatest work of satirical art in English history.